Styrkeprofil

Styrkeprofilen er et værktøj, der via en omfattende test viser en persons 9 primære talenter.


Talenterne er udtryk for de områder og egenskaber der ligger mest naturligt-, og er lettest for dig at bruge i dit arbejde og privat.


Fix-It

Du er en problemløser. Du finder løsningen, selv når det ser allermest håbløst ud. Faktisk motiverer det dig, at udfordringen er stor. Måske har du et speciale, måske er du til lidt af hvert, men nærmest intuitivt véd du, hvad der skal til for at få ting eller situationer til at lykkes.


Styrende

Du styrer, og kan lide det. Når du har fundet din holdning, går du straks i gang med at få andre til at følge den. Konfrontationer er en fordel for dig, for du kan bruge dem til at få de andre til at forstå din sag. Du vil have ærlighed og er altid selv ærlig. Du står frem og står ved dig selv.


Koordinerende

Du er koordinator i store komplekse projekter, så de får det ønskede resultat. Selv de sværeste ting kan du styre af, og være den, der beholder overblikket og fortæller andre, hvor det er, de skal hen. Du er effektiv, fleksibel og får rettet til, så samspillet fortsat er optimalt. Du finder altid den gunstigste vej, der hvor andre farer vild.


Ansvarlig

Du føler ansvar for alt, hvad du går ind i. Når du først har sagt ja, bliver du ved, indtil du har nået det, du sætter dig for. Du laver nok lidt for meget, men du når det og kommer aldrig for sent og bliver ikke nødt til at komme med dårlige undskyldninger.


Analyserende

Du kræver beviser, du er kritisk, ikke bare for at være kritisk, men fordi du vil kende sandheden. Data siger dig noget, for de er jo ikke værdiladede. Det giver dig sikkerhed, gennemtænkthed og præcision. Når du har beviser nok, vil du flytte dig, ikke før. Du gennemskuer, når ting ikke er valideret ordentligt. Du finder mønstret i kaos ved grundighed.


Kommunikerende

Du kan lide at forklare og beskrive ting, og du er god til det, såvel én til én som i store grupper. Dit sprog er billedrigt, og du kan gøre det kedeligste spændende og det komplicerede enkelt. Du er kommunikator.


Selvsikker

Du har højt selvværd: du ved at du er dygtig, du kan dine ting, og ser ting, ingen andre ser. Kun du kan lede dig - andre kan give råd, men du véd, hvad der er rigtigt. Du hviler i dig selv og véd, at du kan klare alt, hvad der kommer.


Retfærdig

Retfærdighed og balance er afgørende for dig. Du er et værn mod det uretfærdige og ubalancerede. Du behandler alle ens og retfærdigt. Alle skal have den sammen fair chance.


Fokuserende

Hvor skal vi hen, du? - det har du brug for at vide. Du skal kende målet og have lov til gå efter det uden for mange forstyrrelser. Du forstår at bide dig fast og blive ved at styre uden om ligegyldighederne. Du irriteres af forhindringer og lader dig ikke lokke på afveje. Du kan lide at have få fokusområder

Copyright © All Rights Reserved