Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde


Jeg har gennem de sidste 15 år været aktiv i det danske foreningsliv og har på den måde skabt mig en stor viden og erfaring med blandt andet bestyrelsesarbejde på ledelsesplan, de ledelsesmæssige udfordringer når dine "ansatte" er frivillige og ikke mindst evnen til skabe resultater ved hjælp af og i samarbejde med foreningens medlemmer.

Stevns Friskole (2013 -  2015)

Stevns Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der siden 1979 har haft til huse i Rødvig Stevns. Skolen er dybt forankret i den grundtvig-koldske tradition om, at uddanne skolens elever til hele mennesker efter princippet om menneske først - derefter samfundsborger. Stevns Friskole er en fri grundskole og derfor har skolens bestyrelse ifølge Friskoleloven den øverste myndighed på skolen, hvilket reelt svarer til kommunalbestyrelsens magt og indflydelse i forhold til en kommunal folkeskole.


Jeg har siden min indtræden i skolens bestyrelsen haft hvervet som bestyrelsens sekretær og har siden marts 2014 tillige været valgt som kasserer.


Læs mere om Stevns Friskole på www.stevnsfriskole.dk

Store Heddinge Menighedsråd (2004-  2011)


Store Heddinge Menighedsråd omfatter Store Heddinge Sogn på Stevns og sognets kirken er den gamle middelalderkirke Sankt Katharina Kirke, der er placeret midt i byen, der tillige er den eneste købstad på Stevns.


Jeg har i hele min periode i menighedsrådet fungeret som den folkevalgte kasserer med det overordnede ansvar for sognets samlede økonomi og har i de første 4 år tillige fungeret som regnskabsfører, hvorved jeg har stået for den daglige bogføring af bilag under kyndigt opsyn af og i samarbejde med den valgte revisor.


Samtidig har jeg fungeret som webmaster for sognets daværende hjememside, der dog siden er blevet erstattet af en ny. 


Læs mere om Store Heddinge Sogn på www.sanktkatharinakirke.dk

Danske Ølentusiaster (1998 -  2007)


Danske Ølentusiater er stiftet i 1998 og en anerkendt forbrugerpolitisk organisation, der siden etableringen har arbejdet målrettet og bevidst for et godt og bedre udvalg øl til de danske forbrugere.


Formand i perioden:
Læs mere om Danske Ølentusiaster på www.ale.dk


Festivalchef for ølfestivalen i København i perioden 1999 - 2008.


Som ide- og ophavsmand til tanken om en national ølfestival i Danmark var jeg i perioden fra november 1999 til maj 2001 drivkraft og ansvarlig for udviklingen, etableringen og gennemførelsen af den første reelle ølfestival, der blev afholdt i maj måned 2001 i København.


Formålet var og er, at festivalen skal invitere alle danske bryggerier og importører af godt øl således at de kan præsentere de danske forbrugere for det mangfoldige udbud af øl, der findes i og udenfor Danmark.


Som festivalchef frem til 2007 har jeg stået for den overordnede planlægning og gennemførelse af festivalen i tre forskellige omgivelser (Remisen på Østerbro, Valby Hallen og ikke mindst på Carlsberg i 2008) samt gennemført utallige delevents, arrangementer, møder og konferencer i forbindelse med festivalerne.


Læs mere om ølfestivalen på www.beerfestival.dk
Copyright © All Rights Reserved