Stevns Friskole

Leder søger nye udfordringer

Stevns Friskole (2013 - nu)

Stevns Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der siden 1979 har haft til huse i Rødvig Stevns. Skolen er dybt forankret i den grundtvig-koldske tradition om, at uddanne skolens elever til hele mennesker efter princippet om menneske først - derefter samfundsborger. Stevns Friskole er en fri grundskole og derfor har skolens bestyrelse ifølge Friskoleloven den øverste myndighed på skolen, hvilket reelt svarer til kommunalbestyrelsens magt og indflydelse i forhold til en kommunal folkeskole.

 

Jeg har siden min indtræden i skolens bestyrelsen haft hvervet som bestyrelsens sekretær og har siden marts 2014 tillige været valgt som kasserer.

 

Læs mere om Stevns Friskole på www.stevnsfriskole.dk

 

 

Copyright © All Rights Reserved